आशा नहराउनु होसू!

"हाम्रो जीवनले कहिलेकहीं अनपेक्षित मोड लिन्छ। हामीले कहिलेकहीं आफैलाई अचानक आँधिबेहरीको माझमा पाउँछौं। हामी सबैले जीवनमा सधै नै कुनै न कुनै चुनौती र सङ्घर्षहरू भएर जानुपर्ने हुन्छ। कहिलेकहीं हामी आफैले आफैलाई कतै पनि घुम्न नसकिने मार्गको अन्तमा भएका पाउँछौं। जब सबै कुरा आशाविहिन देखिन्छन्, तपाई एक सफल व्यक्ति भएर निक्लन सक्नुहुन्छ। यो पुस्तकले हामीमा आशा नगुमाउनुहोस् भन्ने उत्साह र हौसलाका सरल वचनहरू ल्याउँछ। हामीसँग परमेश्वर र उहाँको वचनको आशा रहेको छ। तपाईको जीवनको सम्बन्धमा परमेश्वरले के बोल्नुभयो, पुर्नःस्मरण गर्नुहोस्। आशा नगुमाउनुहोस्!"